Laman Web Rasmi
Pejabat Daerah Dan Tanah Besut


Menu

Muat turun Borang

BORANG-BORANG PEJABAT DAERAH

 

BORANG AKUAN SUMPAH

 

BORANG-BORANG PEJABAT TANAH

 

1. Permohonan Didaftarkan Sebagai Tuanpunya Bagi Tanah Atau Kepentingan Dalam Dokumen Hakmilik Daftar Sementara(Borang 10 F Seksyen 175 B(1) KTN)

2.Bantahan Terhadap Catatan Atau Ketinggalan Catatan Di Dalam  Dokumen Hakmilik Daftar Sementara(Borang 10 I Seksyen 175 E KTN)

3. Borang Penyaksian (Borang 13 Seksyen 211 KTN)

4. Permohonan Kebenaran Lembaga Tanah Ladang (Borang Permohonan Untuk Perakuan Kelulusan Bagi Pindahmilik, Pemindahan Atau Pelupusan)(Borang 14 D Seksyen 214 A KTN

5.Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan (Borang 14A Seksyen 215, 217, 218 KTN)

6.Pindahmilik Gadaian (Borang 14B Seksyen 218 KTN)

7.Pajakan Tanah (Borang 15A Seksyen 221 KTN)

8.Pajakan Kecil Tanah (Borang 15B Seksyen 222 KTN)

9.Penyerahan Balik Pajakan (Borang 15C Seksyen 239 KTN)

10. Gadaian (Borang 16A Seksyen 242 KTN)

11.Gadaian (Borang 16B Seksyen 242 KTN)

12.Penangguhan Gadaian (Borang 16C Seksyen 247 KTN)

13.Senarai Semak Bagi Urusan Pendaftaran Perintah Jualan Oleh Mahkamah (Borang 16F Seksyen 259 KTN)

14.Melepaskan Gadaian (Borang 16N Seksyen 278 KTN)

15.Pemeberian Isemen (Borang 17A Seksyen 286 KTN)

16. Notis Bantahan Terhadap Kerja-Kerja Yang Dicadangkan (Borang 3A Seksyen 60 61A KTN)

17.Permohonan Untuk Memecahkan Sempadan Tanah (Borang 9A Seksyen 137 KTN)

18.Permohonan Untuk Memecahkan Bahagian Tanah (Borang 9B Seksyen 142 KTN)

19.Permohonan Untuk Menyatukan Tanah (Borang 9 C Seksyen 148 KTN)

20.Permohonan untuk Menyerahkan Balik Tanah – Mengenai Kesemua Tanah Itu (Borang 12A Seksyen 197)

21.Permohonan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula (Borang 12D seksyen 204A KTN)

22. Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan (Borang 18A Seksyen 313 KTN)

23.Permohonan Untuk Membatalkan Gadaian (Borang 18B Seksyen 314 KTN)

24.Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Persendirian ( Borang 19B Seksyen 323 KTN)

25.Notis Untuk Menarik Balik Kaveat Sendirian (Borang 19G Seksyen 325 KTN)

26.Permohonan Pembatalan Kaveat Persendrian (Borang 19H Seksyen 326 KTN)

27.Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien (Borang 19D Seksyen 330 KTN)

28.Permohonan Untuk Memasukan Kaveat Amanah (Borang 19E Seksyen 333 KTN)

29.Borang Pertukaran  Alamat (Borang 26A Seksyen 379 KTN)

30.Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Berdaftar Mengenai Tanah (Borang 30A Seksyen 415 (1) (a) KTN)

31.Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Berdaftar Mengenai Tanah ( Borang 30B Seksyen 415 (1) (b) KTN)

 

GALIAN

1. Borang Permohonan Lesen Menduduki Sementara

2. Permohonan Perusahaan Kuari

3. Permohonan Untuk Pajakan Melombong (Borang 8A)

4. Permohonan Untuk Lesen Mencarigali (Borang 5A)

5. Syarat Untuk Pajakan Melombong (Borang 8A)

6. Permohonan Untuk Lesen Melombong Tuan Punya (Borang 9A)

7. Syarat Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya (Borang 9B)

8. Syarat Pembaharuan Pajakan Melombong (Borang 8B)

9. Syarat Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya (Borang 9A)

10. Syarat Untuk Permohonan Lesen Mencarigali (Borang 5A)

 

STRATA

1. Permohonan Untuk Memecah Bahagi Bangunan Atau Bangunan Dan Tanah (Borang 1) (Seksyen 10 Akta Hakmilik Strata 1985)

2. Permohonan Untuk Memcah Bahagi Tanah (Borang 1A)(Seksyen 10 Akta Hakmilik Strata 1985)

3. Permohonan Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata Yang Berasingan Bagi Bangunan Sudah Siap Berkenaan Dengan Hakmilik Strata Sementara (Borang 5)(Seksyen 20 Akta Hakmilik Strata 1985)

4. Permohonan bagi Menyatukan Petak (Borang 7)(Seksyen 28 Akta Hakmilik Strata 1985)

5. Permohonan Untuk Memecah Petak (Borang 6)(Seksyen 28 Akta Hakmilik Strata 1985)

6. Pemberitahuan Cadangan Menamatkan Pecah Bahagian Bangunan Yang Dipecah Bahagi (Borang 8)(Seksyen 57 Akta Hakmilik Strata 1985)

7. Permohonan Meminta Supaya Sesuatu Bangunan Dikelaskan Sebagai Bangunan Kos Rendah (Borang G)(Kaedah 17(1), Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata (Wilayah Perseketuan) 1988 Akta Hakmilik Strata 1985)

 

 

 

** Penafian / ‘Desclaimer’ **

PERUNTUKAN TAMBAHAN MENGENAI BORANG-BORANG JADUAL KESEPULUH (Seksyen 436 Kanun Tanah Negara Akta 56 Tahun 1965)

Orang ramai adalah diingatkan agar mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi borang-borang yang ingin dicetak sendiri seperti berikut :-

1. Borang-borang hendaklah dicetak atau ditaip di atas kertas putih biasa yang kuat dan tahan dan cukup licin untuk menghalang kabur dakwat, hendaklah berukur lebar empat ratus dua puluh millimeter dan panjang dua ratus sembilan puluh millimeter.

2. Suatu borang boleh dicetak atau ditaip lebih dari sekeping jika panjangnya mengkehendaki sedemikian.

3. Cetakan atau tulisan bertaip di atas satu borang (termasuk tulisan bertaip di atas salinan karbon) hendaklah berwarna hitam.

4. Tulisan manuskirp di atas suatu borang (termasuk suatu tandatangan) hendaklah dibuat dengan dakwat atau biru-hitam.

5. Catatan-catatan yang salah hendaklah dibatalkan dengan sempurna supaya tidak menyebabkan tidak boleh dibaca dan ditandatangani kecil oleh pegawai penyaksi. Tiada pembetulan, pemotongan atau pembatalan sesuatu catatan dalam borang boleh dibuat dengan memadam apa-apa perkataan atau angka ataupun menyebabkannya tidak boleh dibaca.

 

 

 

 

Dialog

Message