piagam pelanggan ptb Cetak
Oleh Administrator   
Rabu, 29 July 2015 12:42

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH/SASARAN

1

PENDAFTARAN

URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

Pendaftaran pindahmilik oleh penerima @ penolak dengan dokumen yang lengkap

 

 

 

 

 

1 hari bekerja

2

PENDAFTARAN HAKMILIK SEMENTARA MUKIM AKAN DIDAFTARKAN SELEPAS PEMBAYARAN NOTIS BAHAWA HASIL TANAH HARUS DIBAYAR ( BORANG 5A KANUN TANAH NEGARA

 

 

 

5 hari bekerja

3

KEBENARAN URUSNIAGA

Kelulusan Pentadbir Tanah

Kelulusan daripada PTG

Kelulusan daripada Menteri Besar

Kelulusan daripada Exco

 

5 hari bekerja

10 hari bekerja

30 hari bekerja

60 hari bekerja

4

PERMOHONAN TANAH (INDIVIDU)

Siasatan SO

Penyediaan Borang 5A setelah mendapat kelulusan MMKN

 

4 bulan

5 hari bekerja

5

PECAH SEMPADAN/PECAH BAHAGIAN

Keputusan OSC hingga kepada kelulusan Pentadbir Tanah

TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA

Permohonan daripada juruukur berlesen (JUB) kepada MMKN

Penyediaan Borang 5A selepas persetujuan bertulis diterima daripada tuan tanah

 

7 hari bekerja

 

 

 

 

7 hari bekerja

5 hari bekerja

6

PENYATUAN TANAH

Siasatan SO

 

 

21 hari bekerja

7

TUKAR SYARAT TANAH

Siasatan SO hingga kepada PTG

Borang 7G dikeluarkan setelah keputusan MMKN diterima

Keseluruhan proses tukar syarat tanah

38 hari bekerja

5 hari bekerja

4 bulan

8

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA (LMS)

Siasatan ke atas tanah melalui Notis 29 A

 

 

 

1 bulan

9

PENGAMBILAN TANAH

Mengeluarkan surat panggilan bicara selepas penerimaan warta

Pengeluaran Borang H(dikeluarkan selepas perbicaraan)

Bayaran Pampasan selepas terima waran 'bayaran melalui EFT(Electronic Fund Transfer)'-masuk akaun bank penerima pampasan

 

7 hari bekerja

 

5 hari bekerja

 

 

14 hari bekerja

10

PERMIT PENGALIHAN

Surat kelulusan permit baru pengalihan

Surat kelulusan permit sambungan pengalihan

 

7 hari bekerja

1 hari bekerja

11

PENERIMAAN HASIL TANAH

10 minit

12

BAUCER BAYARAN AKAN DISEDIAKAN SETELAH PENERIMAAN INVOIS

melalui SPEKS

 

 

 

 

14 hari bekerja

13

GUAMAN GADAIAN

Tarikh siasatan ditetapkan setelah penerimaan permohonan

Penetapan tarikh lelongan

Borang 16 I dikeluarkan setelah selesai meneriam bayaran

 

 

7 hari bekerja

Tarikh perbicaraan

7 hari bekerja

14

ADUAN PELANGGAN

Mengambil tindakan ke atas aduan yang diterima

 

 

30 hari bekerja

15

KEPUTUSAN MMKN HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON MELALUI PESANAN RINGKAS SMS/TELEFON

 

1 hari bekerja

DiKemaskini Pada Rabu, 29 July 2015 12:54
Jumlah Capaian Ke Laman ini :5301 kali.