Laman Web Rasmi
Pejabat Daerah Dan Tanah Besut


Menu

Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Besut

PENDAFTARAN

Oleh Administrator Khamis, 12 Jun 2014 09:56

  • Menerima suratcara urusniaga/bukan urusniaga
  • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan
  • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen hakmilik daftar komputer
  • Mendaftar hakmilik tanah
  • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga
  • Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal
  • Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga

Dialog

Message