Laman Web Rasmi
Pejabat Daerah Dan Tanah Besut


Menu

Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Besut

VISI DAN MISI PEJABAT DAERAH DAN TANAH BESUT

VISI

Menjadi Sebuah Organisasi Yang Cemerlang Dalam Memberikan Perkhidmatan Yang cekap, berkesan dan berintegriti Dalam Bidang Pentadbiran dan Pembangunan Daerah Serta Pengurusan Tanah Menjelang Tahun 2021.


MISI

Memperkasakan Pembangunan Daerah dan Pengurusan Tanah Secara Terancang dan Berkualiti Demi Kesejahteraan Rakyat.

Dialog

Message